EnergPSI

Energetska sanacija objektovki so brez oziroma imajo minimalno toplotno izolacijo je nujen ukrep

za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in hlajenje. Ukrepi so prijazni do okolja, investicija v ukrep se povrne, na podlagi doseženih prihrankov energije, v nekaj letih.

Ključni elementi pri energetski sanaciji so:

  • Fasada ( pravilna vgradnja toplotne izolacije in eliminiranje toplotnih mostov ),
  • Okna in vrata ( pravilna vgradnja novega stavbnega pohištva ),
  • Streha ( toplotna izolacija strehe ali podstrešja ),
  • Posodobitev ogrevanja in hlajenje
  • Učinkovita priprava tople sanitarne vode z uporabo obnovljivih virov
  • in po potrebi vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo

Energetski učinki v praksi kažejo na zmanjšano porabo energije tudi do 60-70%,

kar pomeni predvsem nižje stroške obratovanja in vzdrževanja ter zmanjšan vpil na okolje. Posledično se podaljša življenjska doba objekta in energetska sanacija zviša tudi tržno vrednost objekta, kar se dokazuje z uradno listino – Energetsko izkaznico stavbe. V podjetju imamo ustrezno izobražen kader neodvisnih strokovnjakov, ki bodo lahko za obstoječ objekt izdali ustrezno ENERGETSKO IZKAZNICO. Pri energetski sanaciji dajemo največjo pozornost predvsem pravilno izvedenim ukrepom zato izvaja nadzor in po potrebi tudi inženiring energetske sanacije objekta.

Na vrh

© EnergPSI 2021