EnergPSI

Energetski manager (EM) je oseba, ki je odgovorna za gospodarjenje z energijo.

Idealno je, če je ta funkcija ključna funkcija na ravni vodstva, saj so v tem primeru komunikacijski kanali do vodstva podjetja kratki. Čeprav je glavna naloga EM organizirati oskrbo z energijo in njeno rabo kar se da učinkovito, pa je pri tem treba upoštevati tudi ekonomske vidike.

Zaradi spremenljivih stroškov za energijo

povezanih z različnimi porabniki energije, in odstopanj med naročenimi količinami energije in storitev ter dejansko rabo energije in storitev, je nasvet EM glede nakupa energije ključnega pomena za sklenitev najugodnejših pogodb za dobavo energije in energentov. EM mora biti dobro seznanjen tudi s programi subvencioniranja, ki jih ponujata EU in država na centralni in lokalni ravni, saj v skladu s tem svetuje vodstvu podjetja glede investicijskih ukrepov.

Osnovni postopki

  • Analiza obstojecega stanja - Energetski pregled - zbiranje podatkov o rabi energije za preteklo obdobje (3 leta nazaj)
  • Predlogi ukrepov za ucinkovito rabo in uvajanje obnovljivih virov
  • Definicija trendov - doseganje z izvajanjem organizacijskih in investicijskih ukrepov
  • Monitoring delovanja oziroma porabe energije
  • Kontrola postavjenih trendov

V sklopu podjetja ponujamo storitve ENERGETSKEGA MANAGEMENTA.

Za potrebe energetskega managementa smo razvili aplikacijo EnergUpravitelj, ki vključuje osnove energetskega knjigovodstva z uvajanjem ciljnega spremljanja energije pa postajo učinkovito informacijsko orodje za vodenje procesov energetska upravljanja z energijo v javnih ustanovah, podjetjih po potrebi tudi v gospodinjstvih.

Na vrh

© EnergPSI 2021