EnergPSI

Pristop pri izdelavi posameznega energetskega pregleda je največkrat večstopenjski

  • energetski pregled celotnega podjetja, ustanove oziroma večstanovanjske stavbe (makroanaliza),
  • energetski pregled posameznih tehnoloških poti ali energetskih sklopov,
  • energetski pregled posameznih strojev in naprav oziroma delov stavb (mikroanaliza).

Medtem ko se lahko podrobnosti energetskih pregledov razlikujejo med posameznimi panogami industrije in vrstami stavb, so osnovni elementi za vse energetske preglede enaki

  1. analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo,
  2. obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije,
  3. analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije,
  4. poročilo o energetskem pregledu,
  5. predstavitev energetskega pregleda.

 

V skladu s sodobnimi pristopi izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije je v energetskem pregledu smiselno podati tudi oceno možnosti uvajanja ciljnega spremljanja rabe energije v podjetju, ustanovi ali večstanovanjski stavbi.

Na vrh

© EnergPSI 2020